Список добавки - World

533 добавки:

ДобавкаПродукты*Риск
E330 - Лимонная кислота 68420Низкие риски
E322 - Лецитин 44377Низкие риски
E322i 35640
E415 - Ксантановая камедь 23839Низкие риски
E500 - Карбонаты натрия 18933Низкие риски
E412 - Гуаровая камедь 18468Низкие риски
E471 - Моно- и диглицериды жирных кислот 17689
E202 - Сорбат калия 16801
E14XX 16268
E250 - Нитрит натрия 16255Умеренные риски
E440 - Пектин 16173
E407 - Каррагинан и его соли 15846
E450 - Пирофосфаты 15190
E300 - Аскорбиновая кислота 13139Низкие риски
E440i 12315
E331 - Натрия гидроцетрат 11832Низкие риски
E150a 11256
E410 - Камедь рожкового дерева 10389Низкие риски
E270 - Молочная кислота 10119
E500ii 10076
E129 9706
E621 - Глутамат натрия 8855Умеренные риски
E428 8744
E133 8139Умеренные риски
E102 - Тартразин 8050Высокие риски
E422 7486
E316 - Эриторбат натрия 7342
E160b 6946
E211 6706
E450i 6635
E420 - Сорбит 6452
E160a - Бета-каротин 6416Низкие риски
E296 6409
E301 - Аскорбат натрия 6297Низкие риски
E414 - Гуммиарабик 5928Низкие риски
E160c - Экстракт паприки 5920Низкие риски
E955 5768
E503 - Карбонаты аммония: карбонат аммония 5621Низкие риски
E110 5348
E950 5273
E262 5186
E466 5069
E341 4767
E903 4689
E171 - Титана диоксид 4549Умеренные риски
E120 - Кошениль 4323Умеренные риски
E420i 4249
E452 3731
E160ai 3637
E451 - Tрифосфаты 3632
E100 - Куркумины 3631Низкие риски
E282 3549
E200 3330
E339 3329
E951 3097
E341i 3076
E385 2922
E1400 2882
E401 2845
E252 2833
E627 2818
E160 2792
E340 2719
E460 2696
E223 2671
E631 2668
E481 2624
E220 2585
E472e 2502
E326 2490
E150c 2414
E260 2404
E262ii 2273
E433 2272
E224 - Пиросульфит калия 2251
E338 2227
E476 2118
E150d 2005Высокие риски
E339ii 1979
E325 1963
E392 1949
E235 1948
E965 1868
E321 1847
E163 1819Низкие риски
E1510 1818
E334 1733
E503ii 1700
E340ii 1672
E445 1637
E290 1620
E212 1582
E297 1558
E406 1507
E901 1439
E960 1434
E965i 1432
E306 1425
E435 1418
E320 1413
E161b 1412
E307c 1387
E541 1386
E500i 1337
E222 1288
E327 1258
E418 1252
E904 1201
E262i 1190
E101 1186
E150 1085
E572 1043
E319 1043
E501 1042
E331iii 1029
E162 1025
E575 977
E141 973
E461 963
E452vi 957
E460ii 929
E509 - Хлорид кальция 915
E251 881
E304 881
E1520 - Пропиленгликоль 862
E1200 797
E551 795Умеренные риски
E502 788
E579 760
E1105 - Лизоцим 759
E101i 753
E307 731
E472b 724
E153 724
E965ii 695
E170 695
E420ii 694
E475 690
E407a 674
E570 672
E968 672
E953 663
E967 656
E333 647
E1103 630
E491 629
E464 607
E127 596
E341ii 596
E524 584
E503i 575
E450iii 571
E336 563
E131 549Высокие риски
E1100 - Амилазы 547
E281 542
E417 525
E552 518Умеренные риски
E635 516
E304i 510
E905a 504
E1442 468
E517 - Сульфат аммония 462
E473 456
E452i 454
E160e 451
E501i 445
E1422 437
E172 - Оксид железа желтый 430Умеренные риски
E451i 418
E355 412
E339iii 398
E920 394
E954 392
E175 359Умеренные риски
E460i 351
E310 351
E150b 337
E140 328
E132 328
E508 322
E421 320
E554 318
E443 316
E521 314
E952 311
E492 306
E350 304
E900 300
E263 295
E472c 288
E413 288
E315 284
E405 282
E221 275
E332 - Цитрат калия 267
E442 266
E535 264
E340i 258
E927a 253
E261 242
E472a 237
E444 235
E160aii 235
E470b 231
E1101 227
E501ii 224
E553b - Тальк 221
E930 - Пероксид кальция 217
E924a 200
E210 196
E363 190
E477 187
E122 186
E302 183
E504 180
E124 178
E516 170
E529 166
E640 165
E585 163
E1104 163
E280 162
E340iii 162
E142 154
E140ii 154
E488 153
E641 151
E520 150
E140i 148
E472 139
E141ii 138
E1505 138
E350ii 137
E510 134
E1414 133
E336i 132
E942 - Закись азота 125
E125 120
E333iii 117
E331i 114
E341iii 114
E640i 111
E400 107
E440ii 103
E925 94
E425 94
E151 91
E343 89
E228 87
E961 86
E242 85
E104 83
E916 82
E1412 81
E141i 80
E1450 75
E514 73
E234 73
E416 70
E941 - Азот 69
E173 - Алюминий 66
E536 65
E203 62
E1518 61
E482 61
E470a 61
E172ii 61
E249 58
E216 57
E404 57
E525 57
E160d 57
E329 55
E962 52
E182 52
E1404 52
E468 51
E1420 50
E526 - Гидроксид кальция 48
E999 48
E307b 46
E949 - Водород 45
E959 44
E576 44
E639 42
E966 42
E450ii 41
E339i 40
E232 39
E472f 39
E487 39
E350i 39
E914 39
E636 39
E944 - Пропан 38
E15x 38
E504i 37
E958 37
E343ii 35
E620 33
E928 33
E927b 33
E103 32
E1519 32
E218 32
E957 32
E155 31
E555 31
E201 31
E515 30
E626 29
E1521 29
E472d 28
E335 28
E285 27
E233 27
E174 25Умеренные риски
E332ii 24
E1102 24
E436 24
E905 24
E921 24
E1201 24
E463 23
E331ii 23
E943b 22
E180 22
E511 22
E470 19Низкие риски
E452ii 19
E650 17
E324 16
E902 16
E943a 16
E514ii 15
E236 15
E101ii 15
E948 - Кислород 15
E905b 15
E402 15
E225 14
E964 14
E450v 14
E1001 13
E490 13
E530 - Оксид магния 13
E507 13
E432 13
E539 13
E622 13
E411 13
E630 13
E905c 12
E425i 12
E311 11
E1440 11
E963 11
E160aiii 11
E913 10
E637 10
E1503 - Касторовое масло 10
E160aiv 10
E624 10
E559 10
E1204 9
E542 9
E1202 9
E713 9
E364 9
E266 8
E123 8
E522 8
E337 8
E462 8
E479b 7
E580 7
E553 7Умеренные риски
E230 7
E161g 7
E152 7
E231 7
E450vii 7
E143 7
E391 6
E265 6
E541i 6
E365 6
E451ii 6
E514i 6
E166 6
E900a 6
E161 6
E553a 6
E352 6
E515i 6
E505 6
E500iii 6
E386 6
E441 5
E425ii 5
E336ii 5
E239 5
E558 5
E550 5
E1401 5
E1411 5
E375 5
E318 5
E172iii 5
E409 5
E106 5
E586 5
E553ai 5
E181 5
E469 4
E473a 4
E452iv 4
E577 4
E474 4
E226 4
E370 4
E1000 - Холевая кислота 4
E557 4
E574 4
E515ii 4
E457 4
E419 4
E130 4
E504ii 4
E430 3
E121 3
E450iv 3
E128 3
E349 3
E1403 3
E446 3
E431 3
E919 3
E640ii 3
E333ii 3
E578 3
E172i 3
E107 3
E440a 3Низкие риски
E161h 3
E352i 3
E546 3
E403 3
E342 3
E214 3
E353 3
E465 2
E399 2
E243 2
E518 2
E540 2
E304ii 2
E628 2
E459 2
E335ii 2
E1410 2
E312 2
E284 2
E303 2
E164 2
E429 2
E335i 2
E427 2
E351 2
E1203 2
E332i 2
E513 2
E1504 2
E541ii 2
E381 2
E367 2
E458 2
E161j 1
E494 1
E927 1
E553aii 1
E905d 1
E571 1
E452iii 1
E642 1
E486 1
E308 1
E1205 1
E328 1
E493 1
E467 1
E538 1
E485 1
E238 1
E345 1
E906 1
E165 - Гардения синяя 1
E478 1
E496 1
E209 1
E309 1
E528 1
E323 1
E219 1
E215 1
E354 1
E638 1
E313 1
E380 1
E366 1
E910 1
E907 1
E450vi 1
E1451 1
E908 1
E111 1
E523 1
E909 1
E634 1
E1441 1
E424 1
E1405 1
E305 1
E440b 1
E160f 1
E560 1
E512 1
E105 1
E389 1
E333i 1
E343i 1
E472g 1