ไบโอเลมอน - เอเจ - 350 ml

Штрих-код: 8858638005223 (EAN / EAN-13)

Характеристики продукта

Ингредиенты (Тайский язык)

→ Ингредиенты перечислены в порядке важности (количество).

список ингредиентов:
..่ ausกอบไดยประมาณ uาเลมอฟจากน่ทลมจนลมน รา เรงภาทล 4574อวานหมาระช่ 15%Miuaราทานต เuลมอu05%0รถเอสคอรท/S.00 0 วกปอาหรู่/S390,NS.31i1/NS.80วกที่ อนเทวานแกuu้าถาลไจะชีช้ลเฟนเnชกราลส/00R เงaเร5บชาติ คว5uริโภคก่อน วัน เถือม ปีทร) เAN พรeาลคาร

If this product has an ingredients list in Русский язык, please add it. Редактировать страницу

We need your help!

Пищевая и энергетическая ценность

Цвет уровня питательной ценности NutriScore

Уровень питательной ценности NutriScore B

Предупреждение: количество фруктов, овощей и орехов не указано на этикетке, оно оценивалось по категории (Фруктовые соки) продукта: 100%

Питательная ценность в 100 г

небольшое количество0 g Жиры в небольшое количество
небольшое количество0 g Насыщенные жиры в небольшое количество
умеренное количество4.5 g Сахара в умеренное количество
небольшое количество0.0698 g Salt в небольшое количество

Размер порции: 200g


Сравнение со средними значениями продуктов из той же категории:

(326 продукты)
(7680 продукты)
(8028 продукты)
(10579 продукты)
(12100 продукты)
(31063 продукты)
(86605 продукты)
(201597 продукты)

→ Примечание: для каждого питательного вещества, среднее вычисляется по продуктам, у которых его количество указано, а не по всем продуктам категории.

Пищевая и энергетическая ценность При продаже
в 100 г / 100 мл
При продаже
на порцию (200g)
Лимонный сок Фруктовые соки Напитки с добавлением сахара Соки и нектары Напитки на основе фруктов en:Plant-based beverages Напитки Еда и напитки из растительного сырья
Энергетическая ценность (kJ) ? ?
Энергетическая ценность (kcal) 35 kcal 70 kcal +46 % -24 % -53 % -22 % -22 % -12 % -36 % -85 %
Энергетическая ценность 146 kj
(35 kcal)
293 kj
(70 kcal)
+43 % -24 % -54 % -23 % -22 % -13 % -37 % -85 %
Жиры 0 g 0 g -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 %
- Насыщенные жиры 0 g 0 g -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 %
Углеводы 5 g 10 g +58 % -53 % -71 % -52 % -51 % -40 % -52 % -83 %
- Сахара 4,5 g 9 g +188 % -54 % -71 % -54 % -53 % -40 % -46 % -45 %
Пищевые волокна 0 g 0 g -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 %
Белки 0 g 0 g -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 %
Salt 0,07 g 0,14 g +779 % +540 % +56 % +320 % +472 % +115 % +27 % -83 %
Sodium 0,028 g 0,056 g +779 % +540 % +56 % +320 % +472 % +115 % +27 % -83 %
Vitamin C (ascorbic acid) 39 mg 78 mg (130 % DV) +81 % +48 % +136 % +53 % +59 % +112 % +153 % +382 %
Nutrition score - France -2 -2 -153 % -119 % -136 % -130 % -131 % -127 % -171 %
Nutri-Score B B -153 % -119 % -136 % -130 % -131 % -127 % -171 %

Добавить новый продукт на по bank-pc.
Последнее изменение страницы продукта по bank-pc.
Страницу продукта также редактировали: openfoodfacts-contributors.

Если данные неполными или неверными, вы можете завершить или исправить его, отредактировав эту страницу.